Contact

Vis staat voor geduld en leert ons kalm te zijn in stressvolle situaties; het kan ons ook verliefd maken op het buitenleven. Vissen fascineren ons al lang met hun verbazingwekkende bewegingen en we blijven ze bewonderen als een van de mooiste creaties van de natuur.
E-mailadres

info@visserijdagendenhelder.nl

Adres

Grevenmate 25 St. Zwolle Overijssel NL

Telefoonnummer

+31 06-91951755

Hallo! Ik ben Samantha

De Visserijdagen in Den Helder zijn al vijf jaar een populair evenement. Het is onmogelijk dat een bank als de onze afwezig is in die scene.