Organisatie

In de zomer van 2009 is het idee geboren om de Visserijdagen Den Helder nieuw leven in te blazen en dit te combineren met de prachtige locatie Willemsoord. Vervolgens is met diverse mensen, organisaties en instanties overleg geweest om te onderzoeken of er levensvatbaarheid voor is. Gezien de uitsluitend zeer positieve reacties en lovende berichten, hebben wij besloten tot oprichting van de Stichting om zodoende voor dit evenement een draaiboek voor de komende jaren te kunnen maken.

Op vrijdag 9 oktober 2009 is de Stichting Visserijdagen Den Helder officieel opgericht met medewerking van Glas Verhoeks Notarissen te Den Helder.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter : Jaap Bakker
Penningmeester : Martien Bakker
Secretaris : Dirk Kraak
Alg. bestuurslid : Peter Bakker

Het doel van de Stichting is om van de Visserijdagen Den Helder een jaarlijks terugkerend evenement te maken met een laagdrempelig en breed scala aan activiteiten, teneinde een compleet programma te bieden voor jong en oud, met als hoofdthema “De Visserij”.

De Stichting Visserijdagen Den Helder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37156678.

Helderse Visserijdagen slaat Rabobank weer voor 3 jaar aan de haak

Voor de HD-29, op een grote viskoelbox, hebben Jaap Bakker en Karin van Harteveld hun samenwerking voor de Helderse Visserijdagen met drie jaar verlengd.
Rabobank Sponsoring
Op de foto Karin van Harteveld (l) van de Rabobank en Jaap Bakker (r).

Sponsor aan de haak geslagen

Stichting Visserijdagen Den Helder en Rabobank Kop van Noord-Holland hebben de komende jaren een aandeel in elkaar. Karin van Harteveld, directeur Particulieren & Private Banking: “Wij verbinden ons de komende drie jaar weer aan de Visserijdagen. Een Helders evenement waar liefhebbers van vis en kotters in vele opzichten hun hart kunnen ophalen.”

Lokale betrokkenheid belangrijk

“De afgelopen jaren heeft Stichting Helderse Visserijdagen een evenement neergezet waar Den Helder trots op mag zijn”.
Michiel Kraak, Jutter en medewerker bij de Rabobank, vindt het belangrijk dat de bank haar steentje bijdraagt aan de visserijsector en Den Helder. “De Visserijdagen zijn de afgelopen vijf jaar druk bezocht en behoort tot één van de grote evenementen van Den Helder. Daar kunnen wij als bank dan ook niet ontbreken!”

“Vis moet zwemmen”