Open oecumenische kerkdienst

Ter gelegenheid van de 6e Helderse Visserijdagen werd op zondag 16 augustus om 10.00 uur een open, oecumenische kerkdienst gehouden in Gebouw 66 op Willemsoord. Dit gebouw was vroeger het ijzermagazijn.

Deze kerkdienst stond in het teken van geloof en water, het Bijbelboek Lucas werd gelezen.
De viering werd voorbereid door leden van diverse kerkgemeenschappen.
De voorgangers waren Frank Kamp, aalmoezenier en Ineke van Middendorp, emeritus predikant.

Het thema van de dienst was ‘vissers van mensen’. Gedurende de hele dienst was er opvang voor de kinderen van 0-4 jaar in het Schipperscafé en tijdens een deel van de viering nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Beide werden gehouden in ‘de museumhaven’, opzij van Gebouw 62.
Medewerking werd verleend door het Nieuwedieper Visserskoor, onder leiding van Alfred de Jong, solist Lucas Kramer. De organist was Henk Gemser.
Vanaf 09.40 uur zongen zij diverse liederen.

“Een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen”